<div align="center"> <h1>PORTAL CHEMICZNY - MIESIECZNIK CHEMIK</h1> <h3>Portal chemiczny czasopisma CHEMIK nauka-technika-rynek. Publikujemy artykuły problemowe, naukowo-badawcze i przeglądowe, recenzowane przez specjalistów w poszczególnych dziedzinach chemii.</h3> <p>chemia, Chemia, Chemik, chem, chemistry, portal, chemicy, przemysł, miesięcznik, rynek, chemiczny, nauka, technika, czasopismo</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.miesiecznikchemik.home.pl" rel="nofollow">http://www.miesiecznikchemik.home.pl</a></p> </div>